Welkom bij GKV Dokkum-Driesum
RSS Dagelijks Woord
  • woensdag 23 juni 2021 - Johannes 10:7-9
    Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. […]

GKV Dokkum-Driesum

De leden van de kerk komen iedere zondag samen om God te ontmoeten door te luisteren naar Zijn Woorden vanuit de Bijbel en liederen te zingen tot Zijn eer.
Die woorden van liefde geven ons hoop, richting, energie en kracht voor ons dagelijks leven en in het omzien naar elkaar en de wereld.

Naast de kerkdiensten zijn er tal van activiteiten voor allerlei doelgroepen: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.
Op onze website kun je vinden wanneer er kerkdiensten zijn of andere activiteiten.

Je bent van harte welkom om een dienst of een andere activiteit met ons mee te beleven!

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.

Kerkdiensten

Momenteel wordt er vanwege de corona crisis iedere zondag vanaf 9.15 uur een digitale kerkdienst uitgezonden. Deze is te beluisteren via de kerkomroep en ook te volgen via youtube.

Daarnaast wordt er per zondag een wijk uitgenodigd om de dienst in het kerkgebouw bij te wonen.

YouTube kanaal

Bekijk ons YouTube kanaal en luister en bekijk onze kerkdiensten

Kerkomroep

Beluister de kerkdiensten via Kerkomroep

Contact

Kerkgebouw “De Bron”

Tsjerkeloane 12
9113 PJ Wâlterswâld
Tel: 0511 424119

Postadres:

Scriba GKv Dokkum-Driesum
p/a Frijstêd 15
9104 EP Damwâld
Tel: 0511 - 701543

Contactadres:

Scriba GKv Dokkum - Driesum
Mw. Binny Dijkshoorn-Dijkstra
E-mail: scriba@dokkum-driesum.gkv.nl