Welkom bij GKV Dokkum-Driesum
RSS Dagelijks Woord
  • maandag 19 april 2021 - Romeinen 8:22-25
    Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. […]

GKV Dokkum-Driesum

De leden van de kerk komen iedere zondag samen om God te ontmoeten door te luisteren naar Zijn Woorden vanuit de Bijbel en liederen te zingen tot Zijn eer.
Die woorden van liefde geven ons hoop, richting, energie en kracht voor ons dagelijks leven en in het omzien naar elkaar en de wereld.

Naast de kerkdiensten zijn er tal van activiteiten voor allerlei doelgroepen: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.
Op onze website kun je vinden wanneer er kerkdiensten zijn of andere activiteiten.

Je bent van harte welkom om een dienst of een andere activiteit met ons mee te beleven!

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.

Kerkdiensten

Momenteel wordt er vanwege de corona crisis iedere zondag vanaf 9.15 uur een digitale kerkdienst uitgezonden. Deze is te beluisteren via de kerkomroep en ook te volgen via youtube.

Daarnaast wordt er per zondag een wijk uitgenodigd om de dienst in het kerkgebouw bij te wonen.

YouTube kanaal

Bekijk ons YouTube kanaal en luister en bekijk onze kerkdiensten

Kerkomroep

Beluister de kerkdiensten via Kerkomroep

Contact

Kerkgebouw “De Bron”

Tsjerkeloane 12
9113 PJ Wâlterswâld
Tel: 0511 424119

Postadres:

Scriba GKv Dokkum-Driesum
p/a Frijstêd 15
9104 EP Damwâld
Tel: 0511 - 701543

Contactadres:

Scriba GKv Dokkum - Driesum
Mw. Binny Dijkshoorn-Dijkstra
E-mail: scriba@dokkum-driesum.gkv.nl